Роздача продуктових пакетів переселенцям

Сьогодні у церкві пройшов важливий захід – ми організували роздачу продуктових пакетів переселенцям, які потребують нашої допомоги.

Ми раді, що змогли принести їм надію та допомогу у важкий період їхнього життя.

Однак, допомога у вигляді продуктів – це не єдине, що ми можемо надати людям. Наша церква не тільки дбає про матеріальні потреби людей, а й прагне поділитися з ними справжніми цінностями, які можуть змінити їхнє життя. Ми розповіли їм про те, як Бог любить їх і хоче, щоб вони мали з Ним особисті стосунки.

Ми хочемо висловити свою щиру подяку всім партнерам та учасникам цього проекту. Завдяки вашій допомозі та підтримці ми змогли надати допомогу та духовну підтримку багатьом нужденним людям. Ми молимося про благословення для кожного з вас і чекаємо на можливість проводити ще більше служінь, щоб допомогти людям у нашому місті та за його межами.

#добро_робити_легко

An important event took place in the church today – we organized the distribution of food packages to refugees who need our help.

We are glad that we were able to bring them hope and help during a difficult period in their lives.

However, help in the form of products is not the only thing we can give people. Our church not only cares about the material needs of people, but also seeks to share with them the true values ​​that can change their lives. We told them about how God loves them and wants them to have a personal relationship with Him.

We would like to express our sincere gratitude to all partners and participants of this project. Thanks to your help and support, we were able to provide help and spiritual support to many people in need. We pray for blessings for each of you and look forward to holding even more services to help people in our city and beyond.

Залишити відповідь